lakatka

Łąkotka zbudowana jest z elastycznej tkanki chrzęstnej włóknistej. Jest głównym amortyzatorem kolana. Usytuowana jest pomiędzy kością udową a piszczelową.

W stawie kolanowym znajdują się dwie łąkotki: przyśrodkowa – jest dłuższa, szersza, mniej zakrzywiona, a bardziej sierpowata. Rozpoczyna się z przodu przed polem międzykłykciowym przednim i kończy z tyłu w polu międzykłykciowym tylnym. Boczna – jest nieco krótsza, silniej zakrzywiona, bardziej pierścieniowata. Rozpoczyna się nieznacznie do przodu od guzka międzykłykciowego bocznego, natomiast koniec tylny przyczepia się od tyłu do guzka międzykłykciowego bocznego, częściowo do guzka międzykłykciowego przyśrodkowego.

Do podstawowych funkcji łąkotki zalicza się przenoszenie różnorodnych obciążeń, absorpcję drgań i wstrząsów, stabilizację mechaniczną, propriocepcję i właściwe rozprowadzanie płynu maziowego.

Ostatnie wpisy