Staw biodrowy – konflikty

Konflikt udowo – panewkowy jest zespołem, w którym kształt kości biodrowych lub udowych (bądź jednych i drugich) jest niewłaściwy. Z powodu niedopasowania działają siły tarcia, które uszkadzają staw. Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym. Wydrążenie stawowe tworzy panewkę, która jest częścią kości miednicy. Kulistą powierzchnią stawową jest głowa kości udowej. Powierzchnie stawowe pokrywa tkanka chrzęstna, która niweluje tarcie, ułatwiając tym samym przesuwanie się między sobą. Panewka jest otoczona mocną chrząstką włóknistą, którą nazywa się obrąbkiem stawowym. Obrąbek tworzy zabezpieczenie wokół panewki, zwiększając stabilizację stawu i wytwarzając ścisłe połączenie. W konflikcie udowo – panewkowym dookoła głowy kości udowej i/lub wzdłuż panewki pojawiają się wyrośla kostne. Rozrost kości powoduje, że kości stawu biodrowego nacierają na siebie, zamiast swobodnie się przemieszczać. Z biegiem czasu może to spowodować przerwanie obrąbka stawowego i degenerację chrząstki stawowej.

Rodzaje konfliktu udowo-panewkowego:
Cam – głowa kości udowej przyjmuje kształt inny niż okrągły i traci zdolność swobodnego przemieszczania w obrębie panewki
Pincer – występuje tu nadmiar kości, który wystaje ponad prawidłowy brzeg panewki. Wystający brzeg panewki stawowej może zmiażdżyć obrąbek stawowy.
Typ mieszany – połączenie typu Cam i Pincer.
 

Przyczyną konfliktu udowo-panewkowego może być nieprawidłowy wzrost kości stawu biodrowego w okresie dziecięcym. Zespół ten objawia się bólem i uszkodzeniem stawu. Często wywołanie objawów może wystąpić u osób, uprawiających sport, gdyż mocniej eksploatują staw biodrowy, lecz to nie sport powoduje ten konflikt. Konflikt udowo-panewkowy pojawia się, ponieważ kości stawu biodrowego nie rozwijają sie normalnie podczas wzrostu w okresie dziecięcym. Kiedy kości są ukształtowane nieprawidłowo, niewiele można zrobić, aby zapobiegać pojawieniu się konfliktu udowo-panewkowego, jednakże odpowiednia edukacja pacjenta oraz zabiegi relaksujące tkanki okołostawowe mogą pozwolić na życie bez dolegliwości.  Osoby z konfliktem udowo-panewkowym przeważnie czują ból w okolicy pachwinowej, lub po zewnętrznej stronie biodra. Kłujący, ostry ból może pojawiać się przy odwiedzeniu, obrocie i zejściu do głębokiego przysiadu.