UPOWAŻNIENIE DO UZYSKANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  1. Częstotliwość oddawania moczu

  Jak często oddaje Pan/Pani mocz w ciągu dnia?

  2. Nykturia

  Jak często wstaje Pani/Pan w nocy, aby oddać mocz?

  3. Enuresis nocturia

  Czy gubi Pani/Pan mocz podczas snu?

  4. Przymusowe parcie na mocz

  Czy parcie na mocz jest tak silne, że natychmiast musi Pani/Pan skorzystać z toalety?

  5.Parciowe nietrzymanie moczu

  Czy gubi Pani/Pan mocz, zanim pójdzie Pani/Pan do toalety?

  6. Wysiłkowe nietrzymanie moczu

  Czy gubi Pani/Pan mocz podczas kaszlu, kichania, śmiania się, aktywności sportowej?

  7. Osłabiony strumień moczu

  Czy strumień moczu jest osłabiony, oddawanie moczu jest spowolnione lub wydłużone?

  8. Zaleganie moczu resztkowego

  Czy ma Pan/Pani poczucie, że po oddaniu moczu pęcherz nie został opróżniony?

  9. Parcie podczas mikcji

  Czy musi Pani/Pan przeć, aby oddać mocz?

  10. Używanie wkładek higienicznych

  Czy używa Pani/Pan wkładek higienicznych lub podpasek z powodu gubienia moczu?

  11. Zmniejszenie ilości przyjmowanego płynu

  Czy ogranicza Pan/Pani ilość wypijanego płynu, aby unikać gubienia moczu?

  12. Dysuria

  Czy oddawanie moczu wiąże się z dolegliwościami bólowymi?

  13. Nawracające infekcje dróg moczowych

  Czy często zdarzają się Pani/Panu infekcje pęcherza?

  14. Jakość życia

  Czy gubienie moczy utrudnia Pani/Panu codzienne funkcjonowanie? (zakupy, wychodzenie, zajęcia sportowe...)

  15. Uczucie cierpienia

  Jak bardzo przeszkadzają Pani/Panu omawiane problemy

  16. Częstotliwość wypróżnień

  Jak często oddaje Pani/Pan stolec?

  17. Konsystencja stolca

  Jaka jest konsystencja stolca?

  18. Parcie przy oddawaniu stolca

  Czy musi Pani/Pan mocno przeć, aby oddać stolec?

  19. Środki przeczyszczające

  Czy przyjmuje Pani/Pan środki przeczyszczające?

  20. Zaparcia

  Czy uważa Pani/Pan, że cierpi z powodu zaparć?

  21. Nietrzymanie gazów

  Czy w sposób niekontrolowany dochodzi u Pani/Pana do nietrzymania gazów?

  22. Przymusowe parcie na stolec

  Czy zdarzają się sytuacje, że bezwarunkowo, natychmiast musi Pani/Pan oddać stolec?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  23. Nietrzymanie luźnego stolca

  Czy zdarza się, że gubi Pani/Pan luźny stolec?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  24. Nietrzymanie stolca o normalnej konsystencji

  Czy zdarza się Pani/Panu nietrzymanie stolca o normalnej konsystencji?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  25. Niecałkowite wypróżnienie

  Czy po oddaniu stolca ma Pani/Pan wrażenie, że jelito nie zostało do końca opróżnione?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  26. Pomoc manualna przy defekacji

  Czy aby wypróżnić, musi Pani/Pan pomagać sobie przez ucisk palcami?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  27. Uczucie cierpienia

  Jak bardzo przeszkadzają Pani/Panu problemy z jelitami?
  Nie dotyczyWcaleTrochęDość znacznieBardzo

  Inne objawy:

  28. Uczucie ciała obcego

  Czy ma Pani uczucie ciała obcego w pochwie?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  29. Obniżenie narządów

  Czy ma Pani wrażenie, że narządy rodne się obniżyły?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  30. Repozycja w celu oddania moczu

  Czy w celu oddania moczu jest Pani zmuszona do odprowadzania opuszczonego narządu rodnego?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  31. Repozycja w celu wypróżnienia

  Czy w celu wypróżnienia jest Pani zmuszona do odprowadzania opuszczonego narządu rodnego?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie

  32. Uczucie cierpienia

  Czy ma Pani wrażenie, że narządy rodne się obniżyły?
  NigdyCzasami, rzadziej niż 1 raz w tygodniuCzęsto, 1 raz w tyg lub częściejZazwyczaj codziennie


  33. Aktywność seksualna

  Czy jest Pani/Pan aktywna/y seksualnie?
  WcaleRzadkoRegularnie

  34. Jeżeli nie jest Pani/Pan aktywna/y seksualnie, to z powodu:

  Braku partneraImpotencji partneraBraku zainteresowaniaSuchości pochwyDolegliwości bólowychDokuczliwych sytuacji (nietrzymanie moczu/wypadanie narządów rodnych)Inne przyczyny:

  35. Lubrykacja

  Czy pochwa jest w wystarczającym stopniu nawilżona podczas stosunku?
  TakNie

  36. Jakie są doznania w pochwie podczas stosunku:

  NormalneZmniejszoneBrak doznańBolesność

  37. Luźna pochwa

  Czy ma Pani odczucie, jakby pochwa była zbyt luźna?
  Nie, nigdyCzasamiCzęstoZawsze

  38. Ciasna pochwa/ Waginizm

  Czy ma Pani odczucie, jakby pochwa była zbyt ciasna, wąska?
  Nie, nigdyCzasamiCzęstoZawsze

  39. Dyspareunia

  Czy stosunkowi seksualnemu towarzyszą dolegliwości bólowe?
  Nie, nigdyTrochęZazwyczajZawsze

  40. Lokalizacja dyspareunii

  Gdzie występują te dolegliwości bólowe?
  BrakPrzy wejściu do pochwyGłęboko wewnątrz/w miednicyZarówno przy wejściu do pochwy, jak i głęboko wewnątrz

  41. Nietrzymanie moczu podczas stosunku

  Czy zdarza się Pani gubić mocz podczas stosunku?
  Nie, nigdyRzadkoZazwyczajZawsze

  42. Uczucie cierpienia

  Jak bardzo przeszkadzają Pani problemy z funkcjami seksualnymi?
  Nie dotyczyWcaleTrochęDość znacznieBardzo