Psychoterapia okołoporodowa
Kobieta

Psychoterapia okołoporodowa

Rodzicielstwo już na etapie ciąży potrafi odsłonić nasze trudności. Jest to szansa, by się z nimi rozprawić. 

Wspieramy w nawiązywaniu bardziej satysfakcjonującej relacji z samą sobą, ponieważ od tego zaczyna się powodzenie we wszystkich innych relacjach – zwłaszcza z własnym dzieckiem. 

PRACUJ Z NAMI 

Centrum Symetria powstało z myślą o kobietach będących w okresie okołoporodowym, ich partnerach i dzieciach. Zobacz, jak możemy Ci pomóc. 

ABY MÓC OTOCZYĆ TROSKĄ WŁASNE DZIECKO, NAJPIERW TRZEBA TROSKĄ OTOCZYĆ SAMĄ SIEBIE. 

INDYWIDUALNIE I/LUB W PARZE:
Lęk przed porodem lub doświadczenie trudnego porodu.
Zagrożenie ciąży, poronienie, urodzenie martwego dziecka.
Depresja okołoporodowa, zaburzenia lękowe, nasilony niepokój.
Niepłodność oraz przechodzenie procedury in-vitro.
Trudności w opiece nad dzieckiem.
Natrętne, niepokojące myśli, a także wahania nastrojów o różnych nasileniu.

PSYCHOTERAPIA DIADY
W PARZE Z DZIECKIEM
Konsultację można odbyć jednorazowo lub w cyklu konsultacji.
Problemy w opiece nad dzieckiem oraz trudne emocje pojawiające się w rodzicielstwie.
Kłopoty z karmieniem (niechęć do jedzenia, ulewanie, kolki).
Problemy i zaburzenia snu (częste wybudzanie, trudność w zasypianiu).
Niepokojące zachowania, drażliwość, długotrwała złość lub agresja.
Nadmierna płaczliwość dziecka.
Nawracające infekcje, alergie u dziecka.

KONSULTACJA INDYWIDUALNA

Jest to spotkanie wstępne, które pozwala zapoznać się ze zgłoszonym problemem lub problemami i podjąć decyzję o dalszym sposobie pracy.

Pierwsze spotkanie zawsze ma charakter konsultacji.

Sesja trwa 50 min.
Koszt: 140 zł

–––––––––––––––

WIZYTA DOMOWA

Istnieje możliwość wizyty domowej.

Dla kobiet po porodzie, gdy wyjście z domu jest niemożliwe lub bardzo trudne.

Wizyta domowa trwa 60 min.
Koszt: 280 zł

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Psychoterapia długoterminowa proponowana jest w sytuacji:

gdy osoba chce poznać przyczynę kłopotów w określonych obszarach życia,

gdy osoba doświadczyła traumy lub trudnych przeżyć z którymi czuje, że nie może sobie poradzić lub wpływają na jej obecne życie i jego jakość,

gdy pojawia się chęć lepszego poznania i zrozumienia siebie. 

Psychoterapia nie jest określana czasowo.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacją, aby określić potrzeby i dobrać najlepszą formę wsparcia.

Sesja trwa 50 min.
Koszt: 140 zł

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

To od kilku do kilkunastu sesji proponowanych  w sytuacji wystąpienia kryzysu lub chęci pracowania nad konkretnym tematem.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją.

Sesja trwa 50 min.
Koszt: 140 zł

PSYCHOTERAPIA DIADY (RODZIC – DZIECKO)

Jest to od kilku do kilkunastu spotkań mających na celu obserwację i zrozumienie relacji, jaka łączy rodzica i niemowlę lub dziecko do 2 roku życia.

Psychoterapia skierowana do rodzica, który doświadcza trudności wychowawczych i relacyjnych ze swoim dzieckiem i nie potrafi sobie z tym poradzić.

Praca ta daje możliwość odnalezienia psychologicznego podłoża trudności w relacji, jakich doświadcza rodzic (np. bezradność, napięcie, lęk) oraz niemowlę (kłopoty z karmieniem, snem, trawieniem).

Obszary, nad którymi pracujemy w parze z dzieckiem to:

  • trudność w opiece nad dzieckiem
  • kłopoty z karmieniem (niechęć, ulewanie, kolki)
  • kłopoty ze snem (częste wybudzanie, trudność w zasypianiu)
  • niepokojące zachowania
  • nadmierna płaczliwość
  • drażliwość
  • nawracające infekcje, alergie

Sesja trwa 60 min.
Koszt: 230 zł

KONSULTACJA PARY

Jest to jedno lub kilka spotkań dla pary będącej w okresie okołoporodowym.

Konsultacje dają możliwość:

  • omówienia zgłaszanego problemu,
  • podjęcia decyzji, co do najlepszej drogi rozwiązania problemu
  • wzajemne wysłuchanie stanowisk obu stron przy wsparciu psychoterapeuty.

Sesja trwa 90 min.
Koszt: 280 zł