Kobieta

Psychoterapia

Symetria to miejsce, w którym znajdziesz pomoc i wsparcie w trudnych momentach życia.

Pomagamy osobom z problemami emocjonalnymi, mającym trudności w życiu seksualnym lub cierpiącym z powodu uzależnienia własnego bądź osoby bliskiej, w tym DDA (dorosłym dzieciom alkoholików) i DDD (dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych).

Ważnym obszarem naszych zainteresowań jest psychoonkologia, a także bliska jej tematyka przeżywania żałoby i straty.

Otaczamy wsparciem także osoby z zaburzeniami odżywania, takimi jak anoreksja, czy bulimia. Zapewniamy dostęp do kompleksowych usług, służąc m.in. poradami dietetyka klinicznego, posługujemy się nowoczesnymi, rzetelnymi metodami pracy, np. trening EEG Biofeedback. Zapewniamy wysoki standard opieki, rzetelne przygotowanie merytoryczne oraz dyskrecję i przyjazną atmosferę. Nasz zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, pedagog, specjalista leczenia uzależnień i współuzależnień, psychoonkolodzy, psychodietetyk, seksuolodzy. Współpracujemy z lekarzami psychiatrami i andrologiem. Zapraszamy serdecznie.

Psychoterapia może być pomocna w rozwiązywaniu trudności związanych m. in. z:

 • lękami okołoporodowymi,
 • problemami związanymi z bezpłodnością,
 • kryzysami życiowymi, np. strata bliskich osób, choroba, żałoba,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • trudnościami w komunikacji, relacjami,
 • konfliktami, niezrozumieniem, 
 • nieumiejętnością stawiania granic, brakiem asertywności,
 • stanami emocjonalnymi: stres, depresja, smutek, obniżony nastrój, napięcie, bezsilność, wstyd,
 • nasilonym lękiem, nerwicą, fobiami, napadami paniki, natrętnymi myślami,
 • zaburzeniami odżywiania i postrzegania własnego ciała,
 • uzależnieniami –  seks, Internet, alkohol i inne,
 • zaburzeniami społecznymi,
 • historią rodziny alkoholowej.

Proponuje m.in.:

 • trening motywacyjny,
 • interwencje kryzysowe , np. okołorozwodowe,
 • terapię DDA,
 • program ograniczenia picia.
Konsultacja, porada psychologiczna

Jest to jedno lub kilka spotkań, w trakcie których poszukujemy  wraz z pacjentem odpowiedzi na nurtujące go pytania. Szukamy wskazówek, jak sobie z nimi poradzić. Określamy, czy dany problem nadaje się na terapię.

Rozmowa o swoich problemach pozwala zdystansować się do problemu i zobaczyć możliwe rozwiązania. Niekiedy konsultacja jest równocześnie wstępem do terapii.

Czas konsultacji - 50 min.

Psychoonkologia

Proponujemy również specjalistyczną pomoc zarówno w czasie trwania choroby onkologicznej, jak i po zakończeniu leczenia dla pacjenta onkologicznego i jego rodziny.

Psychoonkologia zakłada ścisły związek pomiędzy psychiką, a kondycja fizyczną organizmu. Pozostawanie w silnym stresie przez dłuższy czas utrudnia organizmowi proces leczenia i powrót do zdrowia. Obniżenie stresu, przywrócenie równowagi psychicznej i uaktywnienie wewnętrznych zasobów osób chorujących poprawia ich stan psychiczny, wpływając jednocześnie na proces leczenia.

Zadaniem psychoonkologa jest towarzyszenie i wspieranie osób chorujących oraz ich bliskich w trakcie całej drogi przez chorobę. Wsparcie może oznaczać pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, w pracy nad minimalizowaniem negatywnych skutków, jakie niesie ona za sobą w kontekście psychiki pacjenta, czy budowaniu całego systemu wparcia, zarówno wewnętrznego – poczucie wartości, optymizmu, kreatywności, poczucia humoru – jak i zewnętrznego – rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Oznacza również edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz samopoczucia, takich jak : wizualizacja, relaksacja lub nauka oddychania

Psychoterapia indywidualna

To cykl regularnych spotkań pacjenta i psychoterapeuty. W trakcie spotkań, poprzez rozmowę uzyskujemy lepsze rozumienie siebie, własnych potrzeb, emocji, wokół których koncentruje się nasze cierpienie lub problem. 
 
Terapia poprzedzona jest 2-4 spotkaniami konsultacyjnymi, które służą określeniu problemu, celu terapii. Służy również do tego, aby upewnić się, czy psychoterapia indywidualna jest najlepszą formą pomocy w danej sytuacji.  
 
Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu lub częściej – jeśli jest taka potrzeba.

Terapia par

Skierowana jest zarówno do osób pozostających w związkach formalnych jak i nieformalnych oraz do par mężczyzn i kobiet, jak i par jednopłciowych. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji czy polepszenie komunikacji między partnerami. Terapię par może prowadzić jeden lub dwóch terapeutów. Sesje, czyli spotkania pary z psychoterapeutą mogą być dłuższe niż w przypadku terapii indywidualnej i trwają zwykle od 50 minut do półtorej godziny (w zależności od stylu pracy terapeuty i umowy z daną parą).

Częstym elementem pogarszającym funkcjonowanie w parze jest odmienne postrzeganie zadań czy tak zwanego rozkładu sił w relacji. Pary zgłaszające się po pomoc mogą przeżywać różnego typu dylematy związane z brakiem równowagi w relacji: np. jedna z osób w parze czuje, że jej potrzeby są niezauważane lub umniejszane, różny jest poziom zaabsorbowania pracą zawodową oraz obowiązkami domowymi, jeden z partnerów czuje, że zawsze udziela wsparcia emocjonalnego drugiemu. Zadaniem terapii par jest wtedy przywrócenie harmonii w relacji, znalezienie sposobu na funkcjonowanie akceptowalne dla obojga/obu partnerów, a niekiedy wsparcie w rozstaniu się, jeśli partnerzy podejmą taką decyzję.

Terapia grupowa

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, którym przewodzi jeden lub dwóch terapeutów. Nie istnieje jeden prawidłowy schemat terapii grupowej- to przeciwieństwo terapii indywidualnej, w której leczenie polega wyłącznie na jednostkowym kontakcie pacjenta z terapeutą. Podobnie jak w terapii indywidualnej, istnieją różne nurty i modele, w których oparciu tworzony jest program terapii grupowej. Zależy to głównie od specjalizacji terapeutów i rodzaju schorzenia pacjentów.

Grupa, która bierze udział w terapii, tworzy pewnego rodzaju społeczność, z jej strukturami i wewnętrznymi zależnościami. Dlatego terapia grupowa przynosi najlepsze efekty wśród osób, które borykają się z problemami natury społecznej, takimi jak fobia społeczna. Z tego względu uczestnikami terapii grupowej są często osoby z zaburzeniami osobowości, które w trakcie leczenia zyskują możliwość do przepracowania swoich złych nawyków.
 
W przypadku osób cierpiących na depresję, terapia grupowa może być bardzo efektywna lub nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Zależy to od samopoczucia pacjenta, jednak w większości przypadków obcowanie z osobami o podobnych problemach i dolegliwościach sprawdza się i wpływa korzystnie na stan zdrowia.

Korzyści płynące z terapii grupowej:
Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, mogą wysłuchać ich historii i przestać odczuwać osamotnienie w swej chorobie. Świadomość, że chory nie jest jedyny na świecie ze swoimi problemami i dolegliwościami działa terapeutycznie i może również wzbudzić chęć pomagania innym.