Kobieta

Terapia trzewna

jelito drażliwe, zespół Leśniewskiego – Crohna, wzdęcia

  • terapia wisceralna (trzewna) - zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych mogą objawiać się nie tylko w formie bólu, ale również szeregu innych, często niespecyficznych symptomów, takich jak apatia lub agresja. Terapia manualna narządów wewnętrznych polega na uruchamianiu powięzi i stymulacji krążenia w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, a jej efekty przynoszą rezultaty w dysfunkcjach nie tylko gastrologicznych, ginekologicznych, urologicznych i proktologicznych, ale również psychicznych.
  • dietetyka kliniczna - dietetyka kliniczna skupia się przede wszystkim na chorobach, głównie dietozależnych. Jej celem jest zapewnienie optymalnego sposobu odżywiania dopasowanego pod konkretne jednostki chorobowe co w konsekwencji przekłada się na wsparcie procesu leczenia tych chorób. Oparta jest w dużej mierze na rekomendacjach i zaleceniach towarzystw opracowujących wytyczne pod konkretne jednostki chorobowe.
  • osteopatia – techniki osteopatyczne i osteopatia jako koncepcja, to potężne narzędzie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcji ciała, do których należy także trawienie. Jeśli wykluczono wady strukturalne narządów i choroby genetyczne, może okazać się, iż zaburzenia trawienia są czy to objawem problemu nadrzędnego (nietolerancje pokarmowe, zaburzenia o charakterze autoimmunologicznym, problemy hormonalne – diagnozowane w naszym Centrum przy pomocy lekarza endokrynologa lub naturoterapeuty), czy to efektem niedostatecznej perfuzji krwi i limfy przez narządy jamy brzusznej, gdzie na pomoc przychodzą specjalne techniki manualne, poparte szeroką wiedzą medyczną i semiotyczną.
  • naturoterapia - skupia się głównie na stopniowym przywróceniu ogólnego zdrowia w sposób naturalny i przy użyciu zupełnie naturalnych środków – ziół, witamin, mikroelementów, probiotyków, dietoterapii, oczyszczania organizmu. Holizm łączy terapie naturalne z tymi opartymi  o wiedzę naukową, podkreślając, że zdrowienie zależne jest od kondycji całego organizmu, sposobu życia, emocji a także środowiska, w którym człowiek przebywa.