Prześwietlenie uzębienia
Mężczyzna

Stawy skroniowo – żuchwowe

Rehabilitacja stomatologiczna, ortodontyczna, logopedyczna obejmuje kompleksowe leczenie wad zgryzu, wad wymowy, dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych

Jama ustna, twarz i szyjny odcinek kręgosłupa wraz z zawartością stanowią podstawę narządu żucia artykulacyjnego, fonacyjnego, zasilanego powietrzem tłoczonym przez płuca, przeponę i mięśnie grzbietu. Zaburzenia budowy i funkcjonowania tychże części ciała powodują wady zgryzu, wymowy, czy postawy, tworząc zamknięte koło, w którym napięcie mięśni posturalnych przekłada się na pracę języka oraz stawów skroniowo – żuchwowych – i odwrotnie.

Rehabilitacja stomatologiczna i ortodontyczna pomaga odtwarzać zaburzone wzorce ruchowe wyżej wymienionych narządów, reguluje napięcie znaczących mięśni oraz niweluje skutki dysfunkcji w odległych rejonach ciała. Płaskostopie, wada kręgosłupa, bądź bioder może niejednokrotnie przedłużać, komplikować lub wręcz uniemożliwiać leczenie ortodontyczne.

Gabinet Symetria oferuje profesjonalne wsparcie leczenia ortodontycznego, stomatologicznego oraz logopedycznego, zapewniając szerokie spektrum metod terapeutycznych w oparciu o nowoczesną wiedzę medyczną. Podejdź do problemu holistycznie, pracując nie tylko nad objawem, ale przede wszystkim nad przyczyną! Poddaj gruntownemu badaniu całą swoją sylwetkę, ponieważ znaczna część dolegliwości głowy i defektów zgryzu zarówno powoduje, jak i wtórnie podlega przeciążeniom z pozostałych części ciała. Zaufaj naszym specjalistom!

 • pracujemy według wytycznych prof. Rocabado
 • zapewniamy leczenie holistyczne
 • współpracujemy z lekarzami stomatologami, ortodontami oraz specjalistami logopedii
 • uzupełniamy szynoterapię
 • Osoby w trakcie leczenia ortodontycznego lub logopedycznego
 • Wokalistów
 • Pacjentów z:
  • bruksizmem (zaciskanie, zgrzytanie zębów)
  • bólami głowy i szyi
  • dolegliwościami bólowymi twarzy lub jamy ustnej
 • terapia czaszkowo – krzyżowa – osteopatyczne techniki manualne diagnostyki i terapii dysfunkcji ruchomości kości czaszki i kręgosłupa
 • ćwiczenia – dobór i prowadzenie indywidualnych ćwiczeń, pozwalających skorygować defekty postawy, które na bazie odruchu horyzontalnego ustawienia oczu wzbudzają kompensacyjne napięcia w obrębie szyi i głowy, mogace skutkować patologicznymi dla czaszki, a zwłaszcza zgryzu oraz stawów skroniowo- żuchwowych, naprężeniami. Relaksacja odpowiednich mięśni oraz aktywacja prawidłowej stabilizacji ciała, oddechu, nawyków ergonomicznych, pozwalają skrócić i ustabilizować efekty leczenia ortodontycznego, logopedycznego i szynoterapii.
 • masaż i terapia manualna – techniki manualne bezpośrednie i pośrednie, oparte o zasady Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych), zmierzające do usprawnienia perfuzji i metabolizmu w tkankach narządu ruchu oraz trzewiach, zmiany ich położenia w przestrzeni i relacji anatomicznych oraz poprawy biomechaniki organizmu.
 • osocze bogatopłytkowe (PRP, GPS) - to preparat pozyskiwany z krwi autologicznej (własnej pacjenta), w którym stężenie płytek krwi jest większe niż w osoczu fizjologicznym (naturalnym). Koncentracja płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym wiąże się z wyższym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu (growth factors; GF), które uczestniczą w procesach regeneracyjnych tkanek. Koncentrat aplikowany dostawowo w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych jest bardzo skutecznym rodzajem terapii w dolegliwościach bólowych i zwyrodnieniach.