Mężczyzna

Miednica

Dolegliwości męskiej miednicy – urologiczne, protologiczne – stanowią poważny, a jednocześnie niedoszacowany problem medyczny i psychologiczny. Zespoły bólowe miednicy, problemy ze wzwodem, przedwczesny wytrysk, zaburzenia płodności to istotne dla zdrowia i samopoczucia mężczyzny, a niekiedy wręcz okaleczające somatycznie lub psychicznie zjawiska.

W Symetrii:

 • diagnostyka czynnościowa: USG, EMG Biofeedback, manualna
 • terapia manualna – w tym terapia trzewi,
 • ćwiczenia specjalistyczne
 • EMG i sonobiofeedback
 • elektrostymulacja mięśni krocza
 • dietetyka kliniczna
 • poradnictwo
 • fizjoterapia przed – i pooperacyjna po zabiegach urologicznych i proktologicznych.

Naszym Pacjentom zapewniamy profesjonalną pomoc w intymnej, przyjaznej, życzliwej atmosferze oraz wsparcie psychologiczne.

Mężczyźni

 • z nietrzymaniem moczu,
 • z zaleganiem moczu,
 • z parciami naglącymi,
 • po zabiegach urologicznych i proktologicznych,
 • z zaburzeniami proktologicznymi (nietrzymanie stolca, gazów),
 • przy zaparciach, problemach z hemoroidami,
 • z dolegliwościami bólowymi miednicy, np. po zapaleniu prostaty,
 • z zaburzeniami erekcji,
 • z chorobą Peyroniego,
 • przy pozostałych zaburzeniach w obrębie krocza i mięśni dna miednicy.
 • Osteopatia - oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu.

Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Jest uznaną i cenioną w wielu krajach na świecie formą diagnozowania i leczenia. Współcześnie jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej.

Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu. Diagnozuje zaburzenie ruchomości, napięcia i konsystencji tkanek – głównie w narządzie ruchu (ale nie tylko) – w zakresie jej wpływu na wystąpienie konkretnych objawów chorobowych. Jest to tzw. wczesna diagnostyka wskazująca tkanki zmienione funkcjonalnie zanim pojawią się zmiany strukturalne.

Osteopatia z powodzeniem współpracuje z leczeniem klasycznym i chirurgicznym, wspomagając zastosowane leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne poprzez czuwanie nad jakością ruchu tkanek chorego i stymulując procesy naprawcze organizmu.
Prewencyjna rola osteopatii polega na nie dopuszczeniu do utrwalania się zmian ruchomości tkankowej będących wynikiem urazów, przebytych chorób czy powtarzających się złych nawyków ruchowych i/lub higienicznych. Tkanki w dobrej kondycji są bardziej odporne na urazy, infekcje i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niezbędne w utrzymaniu homeostazy.

źródło: www.osteopatia.pl

 • Biofeedback EMG (biologiczne sprzężenie zwrotne) polega na świadomym treningu czynności pozostających wcześniej poza celową kontrolą. W przypadku problemów urologicznych i proktologicznych oznacza naukę świadomego napinania i rozluźniania mięśni dna miednicy. Biofeedback umożliwia trening wzmacniający mięśnie dna miednicy, przy jednoczesnym ograniczeniu niepożądanego, kompensacyjnego napięcia synergistycznych mięśni brzucha i pośladków (co jest głównym celem w terapii osób z wysiłkowym nietrzymaniem moczu), a także umiejętność świadomego rozluźnienia mięśnia zwieracza cewki dla pacjentów z czynnościową przeszkodą w odpływie moczu.

W gabinecie Symetria dysponujemy aparaturą umożliwiającą poprzez czujniki EMG odbiór sygnałów świadczących o zaangażowaniu adekwatnych mięśni. W czasie sesji Pacjent ma możliwość obserwacji na ekranie komputera zapisu EMG ćwiczonych mięśni. Biofeedback zapewnia bezpieczną oraz skuteczną terapię i można go stosować jako leczenie główne bądź uzupełniające wobec innych form postępowania leczniczego. Jego przewaga nad klasycznymi ćwiczeniami polega na tym, iż elektroda wyposażona jest w czujniki, które informują Pacjenta o intensywności i adekwatności napięcia mięśni, co pozwala zniwelować największą dotychczas trudność, jaką obarczone były ćwiczenia Kegla – nieprawidłową technikę napinania. W naszym gabinecie wykorzystujemy dodatkowo zaawansowaną technologię komputerową, która polega na dodatkowym dostymulowaniu mięśni przez aparat w sytuacjach, kiedy wykrywa on zbyt niskie napięcie – to daje 100% skuteczności ćwiczeń;

 • Elektrostymulacja nerwowo - mięśniowa (EMS) mięśni dna miednicy to wywoływanie w sposób celowy skurczów mięśni za pomocą impulsu elektrycznego, przekazywanego przez elektrody wewnętrzne i zewnętrzne. Pozwala na precyzyjne i intensywne pobudzenie do skurczu i wzmacnianie głębokich mięśni krocza oraz działanie przeciwbólowe w zespołach bólowych i pęcherzu nadreaktywnym;
 • Sonofeedback – wykorzystywanie wizualnej informacji zwrotnej o lokalizacji i ruchu tkanek, pochodzącej z obrazowania ultrasonograficznego (USG). Powala najpierw zdiagnozować, a następnie korygować kierunek pracy mięśni, kolejność ich aktywacji oraz zakres ruchu, oferując tym samym unikatowe, niedostępne innym metodom terapeutycznym możliwości zoptymalizowania i skrócenia czasu terapii ćwiczeniami.

Narzędzie to pozwala wyeliminować zaburzenia wektora napięcia, timingu mięśniowego (kolejność włączenia się mięśni w akt realizacji ruchu) oraz pozostałe kompensacje. Umożliwia to precyzyjną diagnozę problemu, a następnie indywidualnie zaplanowane ćwiczenia, zwłaszcza w odniesieniu do tkanek głębokich (cewka moczowa, m. poprzeczny brzucha, dno miednicy). Sonofeedback wizualizuje Pacjentowi w drodze bezpośredniej, w jaki sposób funkcjonuje jego tłocznia brzuszna i dno miednicy, zaś terapeuta wprowadza szczegółowe korekty poleceniami, jak zmienić wzorzec pobudzenia mięśni. Tym samym trening w całości obejmuje tylko pożądane aktywności mięśniowe, dzięki czemu wyjątkowo skutecznie reorganizuje schematy ruchowe i wzmacnia korzystne stereotypy ruchowe.

 • Fala uderzeniowa - terapia falami uderzeniowymi jest nieinwazyjnym, nowoczesnym rozwiązaniem do eliminowania przewlekłego bólu, występującego w układzie mięśniowo-szkieletowym, w tym dnie miednicy. Ma swoje zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii, medycynie sportowej i urologii. Aplikacje są stosowane w leczeniu przewlekłych schorzeń mięśni, ścięgien i więzadeł oraz w bólach kręgosłupa, chronicznym bólu miednicy, w tym przewlekłym zapaleniu prostaty. Wykorzystuje się ją także w chorobie Peyroniego do rozluźniania zwłóknień prącia oraz przy zaburzeniach erekcji pochodzenia krążeniowego.
 • Masaż i terapia manualna – techniki manualne bezpośrednie i pośrednie, oparte o zasady Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych), zmierzające do usprawnienia perfuzji i metabolizmu w tkankach narządu ruchu oraz trzewiach, zmiany ich położenia w przestrzeni i relacji anatomicznych oraz poprawy biomechaniki organizmu. Powoduje to efekt w postaci zmiany postawy ciała, zmniejszającej patologiczne parcie na pęcherz i dno miednicy oraz ograniczenie zespołów bólowych. Terapia manualna dotyczy także samego dna miednicy, pozwalając rozluźnić mięśnie i powięzi nadmiernie napięte, otoczenie naczyń krwionośnych i nerwów;
 • Głęboka stymulacja elektromagnetyczna Salus Talent Pro – mobilizacja układu nerwowego, krążeniowego i mięśniowego dna miednicy. Zabieg nie wymaga aplikacji elektrody doodbytniczej, odbywa się w pełnym ubraniu, gdzie Pacjent siedzi na specjalnym fotelu, podłączonym do generatora pola elektromagnetycznego, przekazywanego do mięśni dna miednicy na pomocą przekaźnika w fotelu;
 • Ćwiczenia – odpowiednio dobrane, indywidualne ćwiczenia, skierowane zarówno na celowane usprawnienie siły, kontroli i wydolności mięśni i powięzi dna miednicy, jak i wyrównanie dysbalansu na całych taśmach (łańcuchach) mięśniowo – powięziowych, zwłaszcza tych związanych bezpośrednio z leczoną okolicą;
 • Terapia wisceralna (trzewna) - zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych mogą objawiać się nie tylko w formie bólu, ale również szeregu innych, często niespecyficznych symptomów, takich jak apatia lub agresja. Terapia manualna narządów wewnętrznych polega na uruchamianiu powięzi i stymulacji krążenia w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, a jej efekty przynoszą rezultaty w dysfunkcjach nie tylko gastrologicznych, urologicznych i proktologicznych, ale również psychicznych.
 • Naturoterapia - skupia się głównie na stopniowym przywróceniu ogólnego zdrowia w sposób naturalny i przy użyciu zupełnie naturalnych środków – ziół, witamin, mikroelementów, probiotyków, dietoterapii, oczyszczania organizmu. Holizm łączy terapie naturalne z tymi opartymi  o wiedzę naukową, podkreślając, że zdrowienie zależne jest od kondycji całego organizmu, sposobu życia, emocji a także środowiska, w którym człowiek przebywa.
 • Edukacja – w Symetrii przykładamy ogromną wagę do uświadamiania Naszym Pacjentom, jakie mechanizmy rządzą ich problemami, i w jaki sposób mogą pomóc sobie sami, stosując zarówno metody rehabilitacyjne, jak i elementy dietetyki, modyfikację stylu życia, nawyków toaletowych, bądź dodatkowe akcesoria terapeutyczne.

Na wizytę prosimy przyjść z dobrze wypełnionym, ale nie przepełnionym pęcherzem.
W trakcie pierwszej wizyty terapeutka przeprowadza wywiad, dotyczący zarówno ogólnego stanu zdrowia, jak i szczegółów problemów urologicznych i proktologicznych (sposób oddawania moczu / stolca, wygląd strumienia moczu / oddanego stolca, zaburzenia trawienne).
Następnie za zgodą Pacjenta wykonuje badanie zewnętrzne, wewnętrzne oraz USG czynnościowe, ewentualnie EMG.
Wspólnie planowana jest forma, zakres i częstotliwość terapii, a w trakcie jej przebiegu na bieżąco weryfikowana efekty oraz skuteczność. Jeżeli w zakres terapii wchodzi biofeeback / elektrostymulacja, Pacjent po instruktażu samodzielnie zakłada sobie elektrodę doodbytniczą, po czym może założyć bieliznę, przez którą wystaje kabel elektrody, podłączony następnie do aparatu.
Cały zabieg odbywa się w niekrępującej, swobodnej atmosferze i pełnej kontroli ze strony Pacjenta.