Regulamin Centrum Symetria Białystok

Drodzy Pacjenci,
W Centrum Symetria Białystok dbamy o dobrą organizację pracy i szacunek dla czasu zarówno Pacjenta, jak też Terapeuty. Staramy się wychodzić naprzeciw wszelkim preferencjom i oczekiwaniom naszych Klientów, jednak w związku z tym funkcjonujemy w oparciu o określone zasady.

1. Pacjenci pierwszorazowi lub po przerwie w terapii dłuższej, niż kilka miesięcy, są zobligowani do przebycia konsultacji fizjoterapeutycznej, co należy uwzględnić, rejestrując się na wizytę przez portale zewnętrzne typu ZnanyLekarz, Booksy (nazwa usługi: konsultacja fizjoterapeutyczna / stomatologiczna / uroginekologiczna / urologiczna / proktologiczna z terapią).
Jeżeli Pacjent zainteresowany jest jedynie wykonywaniem zabiegów z fizykoterapii (fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny, głęboka stymulacja elektromagnetyczna, elektroterapia, ultradźwięki, laser niskoenergetyczny, fala radiowa), wybiera opcję „konsultacja przed fizykoterapią.
2. Nasz system informatyczny wysyła sms przypominający o wizycie na 24 godz. przed jej terminem. Prosimy zwrotnie potwierdzić lub anulować wizytę. Niestawienie się na wizytę bez anulowania jej lub anulowanie jej tego samego dnia skutkować może naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wizyty.
3. W Symetrii obowiązuje regulamin, o którym jesteście Państwo informowani już przed pierwszą wizytą, i który akceptujecie podczas wypełniania „Zgody na udzielanie świadczeń”. Rezerwacja pierwszorazowej wizyty przez portale partnerów zewnętrznych (Booksy, Znany Lekarz, itp.) jest tożsama z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Oto jego treść:


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


4. Dane Pacjenta są pozyskiwane w oparciu o wymogi następujących aktów prawnych:
ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994),
ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318),
rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069),
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Co zabrać na wizytę u fizjoterapeuty?

W trakcie wizyty terapeuta może poprosić o obnażenie wybranych części ciała, badać palpacyjnie określone obszary oraz prowadzić wywiad medyczny, dotyczący zarówno bezpośrednio zgłaszanego problemu zdrowotnego, jak i towarzyszących dysfunkcji zdrowotnych.

Na wizytę urologiczną, uroginekologiczną lub proktologiczną Pacjent/ka powinien mieć przynajmniej częściowo wypełniony pęcherz. Jeżeli osoba jest zaopatrzona w cewnik, należy zakręcić go min. ok. 1,5 godz. przed wizytą.