Warsztaty

BYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Umiejętność bycia w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami i wartościami respektując przy tym prawa innych osób to, innymi słowy asertywność. To drogowskaz pomagający odnaleźć się w sytuacji podejmowania ważnych decyzji życiowych, jak również nawigacja pozwalająca wybrać właściwą drogę w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki słuchaniu siebie i umiejętnemu wyrażaniu siebie na zewnątrz można zyskać spokój i harmonię wewnętrzną.

Warsztaty skoncentrowane będą na trenowaniu umiejętności:

Na warsztacie dowiesz się jak:

Zakres tematyczny:

1 spotkanie – być w zgodzie ze sobą.
– rozpoznawanie i rozróżnianie 3 stylów zachowań (asertywnego, agresywnego, uległego) oraz zrozumienie mechanizmów psychologicznych leżących u ich podłoża.
– korzyści i konsekwencje emocjonalno- społeczne stosowania każdego ze stylów zachowania
– świadome dobieranie sposób postępowania adekwatnie do sytuacji.
– ocena własnych umiejętności komunikacyjnych (kwestionariusz trzy style zachowania).

2 spotkanie – Ja i moje granice.

– Akceptacja siebie.

– Moja wewnętrzna przestrzeń i jej granice
– Moje prawa.

– Wspierający monolog wewnętrzny (ograniczanie negatywnych i wzmacnianie przychylnych myśli na własny temat).

– Konstruowanie zdań wspierających.

3 spotkanie – Otwarte wyrażanie siebie.
– Otwarte wyrażanie uczuć i myśli bez ranienia innych.
– Wyrażanie próśb i oczekiwań.

– Wyrażanie krytyki i pochwał.
– Sposoby na wewnętrzne blokady (lęk przed oceną i odmową).

4 spotkanie – Obrona i ochrona własnych praw i przestrzeni psychologicznych.
– Obrona swoich praw bez poczucia winy.

– Zasady konstruowania odmowy.

– Strategie pomocne przy odmawianiu.
– Reagowanie w sytuacji krytyki i pochwał.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:

-mają trudności w wyrażaniu swoich myśli i emocji

-zgadzają się na rzeczy i wydarzenia, na które nie mają ochoty

-mają wyrzuty sumienia przy odmawianiu komuś

-nie wiedzą, gdzie leży granica między uległością, asertywnością a agresją

-nie potrafią wyrażać odmiennej od innych osób opinii

-uważają, iż wyrażanie siebie jest niewłaściwe

-przy proszeniu o coś innych osób czują zakłopotanie

-nie potrafią poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

-mają problemy z utrzymaniem dobrych relacji z innymi

-chcą opanować pojawiający się w relacjach stres

-poszerzają swoje możliwości i chcą zwiększyć pewność siebie oraz poczucie własnej wartości

Cele warsztatu:

Podczas spotkań, pokażemy Ci krok po kroku, jak przezwyciężać trudności. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci:

-wyznaczać swoją przestrzeń i bronić jej, nie czyniąc przy tym przykrości innym ludziom

-wyrażać swoje zdanie

-bronić swojego stanowiska z poszanowaniem opinii innych osób

-jasno i skutecznie komunikować swoje potrzeby

-konsekwentnie odmawiać

– radzić sobie w sytuacjach konfliktowych

-nabyć umiejętność przyjmowania oraz przekazywania informacji zwrotnych

Warsztaty

Prowadząca

mgr Joanna Małgorzata Mieszkowska

mgr Joanna Małgorzata Mieszkowska

Joanna Małgorzata Mieszkowska - psycholog, socjolog, terapeutą TSR osób dorosłych, trener umiejętności psychospołecznych. Od 2006 zawodowo zajmuje się pomocą i terapią psychologiczną, pracując z osobami dorosłymi, realizując równolegle treningi i warsztaty grupowe. W swojej pracy wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej, coachingu oraz pracy z ciałem. Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Jej praca zorientowana jest na wspieraniu klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość ich życia.

Plan

Plan kursu

Czas trwania: 4 spotkania, każde spotkanie 3x45min

Terminy: godzin:.17:30- 19:45

14.02.2024,

21.02.2024,

28.02.2024,

6.03.2024

Cena

Cena kursu

Cena: 800 zł